หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
   
 


นางณัชชารีย์ กิติวิวัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่่ นายกเทศมนตรีตำบลนายายอาม
โทร : 039-371270 / 089-1694961 / naththare1002@gmail.com
 


-ว่าง-
รองนายก ทต.นายายอาม


-ว่าง-
รองนายก ทต.นายายอาม
 


-ว่าง-
เลขานุการนายก ทต.นายายอาม


-ว่าง-
ที่ปรึกษานายก ทต.นายายอาม