หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นายายอาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
เทศบาลตำบลนายายอามแต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 193 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ต่อมาได้เปลี่ยนฐานะ จากสุขาภิบาลนายายอาม เป็นเทศบาลตำบลนายายอาม เมื่อวันที่ 25
  พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้รับการจัดชั้นเป็นเทศบาลชั้น 7 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเทศบาลที่มีรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ำกว่า 5 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เทศบาลตำบลนายายอาม ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดจันทบุรีให้เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาลซอย 4 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลนายายอาม มีพื้นที่ทั้งหมด 11.15 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 6,968.75 ไร่)
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ จรดคลองนายายอาม ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
  ทิศใต้ จรดคลองน้ำเค็ม ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
จ.จันทบุรี
 
ทิศตะวันออก จรดคลองนายายอาม ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
จ.จันทบุรี
  ทิศตะวันตก จรดคลองนายายอาม ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลกองดิน
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
 
 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเทศบาลตำบลนายายอาม ตั้งอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อนโดยได้รับฝนจาก อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีฝนตกชุกติดต่อกันประมาณ 6 เดือนต่อปี โดยเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนสูงที่สุด ซึ่งอาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง 2,691.48 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันฝนตก 117 วันต่อปี
  เทศบาล มี 3 ฤดูกาล คือ
 
ฤดูฝน (พฤษภาคม - ตุลาคม)
ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ - เมษายน)
 
ฤดูหนาว (ตุลาคม - มกราคม)    
  โดยที่ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น ช้ากว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศมี อุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 31 องศาเซลเซียสในแต่ละปี โดยที่อุณหภูมิในแต่ละฤดูของจังหวัด จะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก อันเนื่องมาจากการตั้งอยู่ใกล้กับทะเล สำหรับอุณหภูมิในแต่ละฤดูนั้น ฤดูฝนมีอุณหภูมิระหว่าง 25 - 30 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23 - 31 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูร้อน มีอุณหภูมิระหว่าง 24 - 33 องศาเซลเซียส
 
   

การเกษตร
  สำหรับภาคส่วนเกษตรกรรม ที่มีความสำคัญในเขตเทศบาล โดยพืชที่นิยมปลูกมาก คือ ไม้ผล มัน พริกไทย และยางพารา แต่ก็มีประชาชนทำการเกษตรจำนวนน้อย พื้นทีในการเพาะปลูกพืชผลมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
   
   

การประมง
  ในเขตเทศบาล ประชาชนทำการประมงเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพ ประมงจะมีไม่กี่ชุมชน เช่น ชุมชนย่านยาว-เถาสะบ้า และชุมชนหลังวัดนายายอาม เนื่องจากชุมชนดังกล่าวอยู่ใกล้ลำคลองนายายอาม
 

 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,042 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,445 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50

หญิง จำนวน 1,597 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50
ความหนาแน่นเฉลี่ย 272.83 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
    ตลาดเก่า 361 419 780  
  ศูนย์การค้าฯ 124 162 286
    บ้านต้นกระบก 240 249 489  
  อกเต่า 210 240 450
    หลังวัดนายายอาม 229 214 443  
  ย่านยาว - เถาสะเบ้า 124 138 262
    บ้านเนินธงชัย 157 175 332  
  รวม 1,445 1,597 3,042