หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นายายอาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
จบ 0023.5/ว148 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
จบ 0023.5/ 1049 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
จบ 0023.5/ว503 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
จบ 0023.5/ว498 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
จบ 0023.5/ 144 โอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
จบ 0023.5/ 145 โอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
จบ 0023.5/ 146 โอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
จบ 0023.2/ว16 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
จบ 0023.2/ว15 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
จบ 0023.2/ว7 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดจันทบุรี  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
จบ 0023.1/ว447 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอายุ เมื่อสินปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
จบ 0023.5/ 879 จ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
จบ 0023.5/ 141 โอนเงิน  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 431