หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล นายายอาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
จบ 0023.3/ 6398 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
จบ 0023.5/ 6412 จ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพ ให้แก่พนักงานเทศบาล  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
จบ 0023.5/ 615 แจ้งโอนเงิน  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
จบ 0023.5/ 6368 จ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
จบ 0023.5/ 612 แจ้งโอนเงิน  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
จบ 0023.5/ว6277 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
จบ 0023.5/ว6276 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
จบ 0023.5/ว2520 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
จบ 0023.5/ว2519 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโคร (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
จบ 0023.5/ 6274 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
จบ 0023.5/ 6273 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
จบ 0023.5/ 6288 จ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี ให้แก่พนักงานครู เทศบาลผู้รับบำนาญ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
จบ 0023.5/ว2505 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 21 มิ.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 391