หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
จบ 0023.3/ว6371 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการทางการเห็นประสบสาธารณภัย  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
จบ 0023.3/ 857 ตอบแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอน  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
จบ 0023.3/ 10950 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาของเด็กวัยเรียน  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว853 ขอความร่วมมือในการควบคุม กำกับ และดูแลกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
จบ 0023.3/ - รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิิ่นระดับอำเภอ  [ 14 ก.ย. 2564 ]   
จบ 0023.5/ - รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]   
จบ 0023.5/ - รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]   
จบ 0023.5/ - รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]   
จบ 0023.5/ - รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]   
จบ 0023.5/ - รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]   
จบ 0023.5/ - รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]   
จบ 0023.5/ 10719 รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]   
จบ 0023.3/ - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ covid-19  [ 13 ก.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 317