หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล นายายอาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
จบ 0023.5/ว697 ส่งรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
จบ 0023.5/ 695 แจ้งโอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
จบ 0023.5/ 694 แจ้งโอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
จบ 0023.3/ว678 ขอความร่วมมือเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 65 (CATAS)  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
จบ 0023.3/ว686 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศพด. ประจำปี 2565  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
จบ 0023.5/ 7277 จ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญซึงมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
จบ 0023.5/ว682 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
จบ 0023.5/ 685 แจ้งโอนเงิน  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
จบ 0023.1/ว684 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Capacit  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
จบ 0023.3/ว678 ขอความร่วมมือเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
จบ 0023.5/ว2941 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2565)  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
จบ 0023.5/ว2940 โอนเงินจัดสสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2565)  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
จบ 0023.5/ว676 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2565  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 399