หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
   
 


นายอุดร แสงมณี
ประธานสภา ทต.นายายอาม
 


นายอุเทน ผ่านด่าน
รองประธานสภา ทต.นายายอาม


นางนุชวรา สมฤทธิ์
เลขานุการสภา ทต.นายายอาม
 
 
 


นายอัศวิน ห่วงศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายประเสริฐ ทวีธนาทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายอิทธิพล เรืองจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายอัศวิน ลิมป์สภาพกสิผล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายวรวัฒน์ เจียมภิรมย์สุข
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นางสาวมาลี ศักดิ์อัศวาพาหุ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1