หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
   
 


นายอัศวิน ห่วงศรี
ประธานสภา ทต.นายายอาม
 


นายมนัส จันทรพิกุล
รองประธานสภา ทต.นายายอาม


นางนุชวรา สมฤทธิ์
เลขานุการสภา ทต.นายายอาม
 
 
 


นายประเสริฐ ทวีธนาทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายวินัย แนวหน้า
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายศุภกิตติ์ ภักดิ์คีรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายอุดร แสงมณี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นายวินัย สระบัว
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นางดวงเดือน ศรีเสริม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2