หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
   
 


-ว่าง-
ประธานสภา ทต.นายายอาม
 


-ว่าง-
รองประธานสภา ทต.นายายอาม


นางนุชวรา สมฤทธิ์
เลขานุการสภา ทต.นายายอาม
 
 
 


-ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


-ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


-ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


-ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


-ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


-ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2