หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
 

www.pr.moi.go.th/citizenknowledge.htm
 
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
 

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เว็บไซต์ กองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
www.pr.moi.go.th หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
www.pr.moi.go.th/citizenknowledge.htm

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 13.27 น. โดย คุณ ภานุพงค์ ลำดับวงศ์

ผู้เข้าชม 16 ท่าน