หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 

 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  
 

เทศบาลตำบลนายายอาม จะดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อนำมาประกอบการประเมินภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562//โดยจะลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 //จึงเรียนมาเพื่อขอให้เจ้าของทรัพย์สินในเขตเทศบาลฯอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 11.09 น. โดย คุณ ภานุพงค์ ลำดับวงศ์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน