หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
 

 
แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลนายายอาม  
 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม ครั้งแรก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
มีมติเลือก นายอุดร แสงมณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายายอาม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลนายายอาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 09.08 น. โดย คุณ ธนกฤต ชะนางวัลย์

ผู้เข้าชม 73 ท่าน