หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
 

 
วันเยาวชนแห่งชาติ  
 

วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
โดยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ขณะทรงพระเยาว์ ทางรัฐบาลจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528
ให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 10.12 น. โดย คุณ ธนกฤต ชะนางวัลย์

ผู้เข้าชม 10 ท่าน