หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 18 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
แผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน [ 18 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 92  
 
บันทึกแจ้งประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 121  
 
สรุปรายงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (ยกเว้นการรายงานรอบ 6 เดือน) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 927  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2