หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 

 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
  รายงานทางการเงิน
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)