หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
  รายงานทางการเงิน
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)