หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 69,70) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 68) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 67) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 66) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 64) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 63) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 61) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 60) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 62) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2561 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 55) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 54) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่ 53) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2