หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
  แผนอื่นๆ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 มิติที่ 4 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 มิติที่ 3 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 มิติที่ 2 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 มิติที่ 1 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง \"การกำหนดราคากลาง\" โครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay) ถนนเทศบาลซอย 28 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง \"การกำหนดราคากลาง\" โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 26/1 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนที่เทศบาล [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 2 [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 1 [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
กิจกรรมการเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณทุกเช้าวันจันทร์ [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลตามโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
การประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
การวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2