หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
  แผนอื่นๆ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนายายอาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ทุกโครงการ/กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 มิติที่ 4 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผนป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 มิติที่ 3 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แผนป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 มิติที่ 2 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 มิติที่ 1 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง \"การกำหนดราคากลาง\" โครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay) ถนนเทศบาลซอย 28 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง \"การกำหนดราคากลาง\" โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 26/1 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนที่เทศบาล [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผนป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 2 [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แผนป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 1 [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2