หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
  รายงานอื่นๆ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการนายายอามใสสะอาด ต้านทุจริตคอรับชั่น [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
เทศบาลตำบลนายายอามมีสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค แจ้งข่าวสารต่างๆให้ประชาชนรับทราบ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
เทศบาลตำบลนายายายอามมีช่องทางให้ประชาชนร้องเรียน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
เทศบาลตำบลนายายอามมีช่องทางหลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
เทศบาลตำบลนายายอาม ผ่านการประเมิน ITA อยู่ในระดับ A [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
กิจกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวลาพักเที่ยง [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
กิจกรรมจัดจุดคัดกรองโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้มาติดต่อราชการ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
กิจกรรมการทำความดีเพื่อสังคม [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
กิจกรรมการออกบริการเชิงรุก [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานพร้อมรับบริการจากประชาชน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
กิจกรรมการใช้สารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้สำเนาบัตรประชาชนในงานบริการประชาชน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่เทศบาล [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)