หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
  คู่มือการปฏิบัติงาน
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเของเจ้าหน้าที่ [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณในระบบ e-lass [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท. [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)