หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กิจกรรมการเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ของเทศบาลตำบลนายายอาม [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ทุกโครงการ/กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบ 12 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ทุกโครงการ/กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในองค์กร [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
กิจกรรมรายละเอียดข้อมูลการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
รานงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
   1     (2)     3