หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นายายอาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
 
 
ชาวบ้านในเทศบาลตำบลนายายอาม มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นศูนย์รวม ของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้
  ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
 

มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอ จำนวน 1 แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรอำเภอนายายอาม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม โดยมีระยะทางห่างจาก เขตเทศบาลตำบลนายายอามประมาณ 5 กิโลเมตร

มีจุดสกัดประตูเมืองจันท์ ตั้งอยู่บริเวณใกล้ สะพานข้ามคลองนายายอาม ฝั่งจังหวัดจันทบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคอยดูแลและ ให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน
 

การปลูกสมุนไพรของ รพ.ส.ต.นายายอาม เป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำผลิตผลธรรมชาติ มาใช้เป็นยาเพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย

ภาษาถิ่น ชาวนายายอามใช้ภาษาไทยแบบภาคกลาง เป็นภาษาทางราชการ และใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามภาษาไทยที่ชาวนายายอาม ใช้พูดนั้นจะมีสำเนียงและหางเสียง ที่แปลกจากภาษาไทยภาคกลางเล็กน้อย
 
     
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลนายายอาม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ

วัด 2 แห่ง ได้แก่
 
วัดนายายอาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 
วัดต้นกระบก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

สำนักสงฆ์ 1 แห่ง คือ
 
สำนักสงฆ์ย่านยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี