หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
 


นางณัชชารีย์ กิติวิวัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร : 039-371270 089-1694961 naththare1002@gmail.com
 
สำนักปลัด
 


นางนุชวรา สมฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 065-4424592 pornjaras2548@gmail.com


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวนาถลดา กระจ่างศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายกษิดิ์เดช จันทร์แสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวนงลักษณ์ สง่าอารีย์กุล
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นายวรเดช แซ่โค้ว
เจ้าพนักงานป้องกันปฎิบัติงาน


นายจักรกริช ทรัพย์โภคา
พนักงานขับรถยนต์