หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นายายอาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
   
 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายายอาม รับผิดชอบในการจ่ายกระแสไฟฟ้า สำหรับเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนายายอาม
 
 
โทรศัพท์

ในเขตเทศบาลตำบลนายายอาม มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ประเภทรับ-จ่าย จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณชุมชนศูนย์การค้านายายอาม เพื่อบริการประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลนายายอาม และบริเวณใกล้เคียง

โทรศัพท์พื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลนายายอาม ให้บริการประชาชนโดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แคทเทเลคอม

ระบบเสียงไร้สาย / รถกระจายเสียง / อินเตอร์เน็ต
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม ในเขตเทศบาลตำบลนายายอาม มีการบริการรับส่ง จดหมาย พัสดุต่างๆ จำนวน 1 แห่ง
 
การบริการ

สถาบันการเงินเอกชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
ธนาคารกรุงเทพ  

สถาบันการเงินรัฐบาล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
ธนาคารเพื่อการการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
 
ธนาคารกรุงไทย  

สถานบริการการเงินเอกชน จำนวน 3 แห่ง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

สถานประกอบการ ด้านพาณิชยกรรม ได้แก่
 
ตลาดสดซึ่งเป็นของเอกชน จำนวน 3 แห่ง
 
โรงฆ่าสัตว์เอกชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
การใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลนายายอาม แบ่งการใช้น้ำเป็น 2 ส่วน คือ

การประปาส่วนภูมิภาคปากน้ำประแส ให้บริการในเขตหมู่ 1 และหมู่ 2 บางส่วน

การประปาชุมชน 3 แห่ง ในส่วนพื้นที่ที่การประปาส่วนภูมิภาค ยังไม่ได้ขยายบริการ คือ หมู่ 1 บางส่วน หมู่ 2 บางส่วน และหมู่ 7 บางส่วน
 
เทศบาลตำบลนายายอาม เป็นประตูผ่านเข้าไปสู่จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในจังหวัดจันทบุรี ส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี สร้างรายได้ให้กับจังหวัด แต่ในพื้นที่ของเทศบาลเอง ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวแต่อย่างใด