หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562 และ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562   363 0 9 ต.ค. 2562
เทศบาลมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางไหนบ้าง  16 1 29 มี.ค. 2564
การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 64 เสียในอัตราเท่าไหร่  21 1 25 มี.ค. 2564
การเลือกตั้งเทศบาล เลือก สท. ได้กี่คน  156 1 23 มี.ค. 2564
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร  10 0 18 มี.ค. 2564
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่เท่าไหร่  66 1 5 มี.ค. 2564
การโอนย้าย  119 2 22 ก.ค. 2563
เว็ปตรง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูลจร้า  1239 0 20 ส.ค. 2562
  (1)     2