หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562 และ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562   317 0 9 ต.ค. 2562
does erectile dysfunction affect fertility  1 0 15 ม.ค. 2564
การโอนย้าย  80 2 22 ก.ค. 2563
เว็ปตรง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูลจร้า  89 0 20 ส.ค. 2562
เขตการรับผิดชอบของเทศบาล  66 1 7 ส.ค. 2562
อธิบดี สถ. เปิดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง (สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   42 0 18 ก.ค. 2562
  (1)